התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Running

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2021-10-16 23:01:00.244807
Last Completion:
Last Success:
2021-10-16 05:36:12.714122

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 23:00:03.034295
Last Completion:
2021-10-16 23:00:24.630705
Last Success:
2021-10-16 23:00:24.630705

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 23:00:24.798519
Last Completion:
2021-10-16 23:16:17.445822
Last Success:
2021-10-16 23:16:17.445822

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Running

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 23:16:17.600471
Last Completion:
Last Success:
2021-10-16 00:29:50.227312

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 05:36:12.768648
Last Completion:
2021-10-16 05:49:17.237680
Last Success:
2021-10-16 05:49:17.237680

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity

התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Running

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2021-10-16 23:01:00.244807
Last Completion:
Last Success:
2021-10-16 05:36:12.714122

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Running

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 23:16:17.600471
Last Completion:
Last Success:
2021-10-16 00:29:50.227312

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 23:00:03.034295
Last Completion:
2021-10-16 23:00:24.630705
Last Success:
2021-10-16 23:00:24.630705

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 23:00:24.798519
Last Completion:
2021-10-16 23:16:17.445822
Last Success:
2021-10-16 23:16:17.445822

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-10-16 05:36:12.768648
Last Completion:
2021-10-16 05:49:17.237680
Last Success:
2021-10-16 05:49:17.237680

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity