התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2023-06-06 01:56:26.940042
Last Completion:
2023-06-06 05:30:12.186548
Last Success:
2023-06-06 05:30:12.186548

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2023-06-05 23:00:01.653353
Last Completion:
2023-06-05 23:03:29.945811
Last Success:
2023-06-05 23:03:29.945811

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2023-06-05 23:03:30.424970
Last Completion:
2023-06-05 23:22:25.089662
Last Success:
2023-06-05 23:22:25.089662

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2023-06-05 23:47:00.234966
Last Completion:
2023-06-06 01:20:31.395778
Last Success:
2023-06-06 01:20:31.395778

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2023-06-06 05:30:12.237693
Last Completion:
2023-06-06 05:38:33.808273
Last Success:
2023-06-06 05:38:33.808273

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity

התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2023-06-06 01:56:26.940042
Last Completion:
2023-06-06 05:30:12.186548
Last Success:
2023-06-06 05:30:12.186548

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2023-06-05 23:00:01.653353
Last Completion:
2023-06-05 23:03:29.945811
Last Success:
2023-06-05 23:03:29.945811

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2023-06-05 23:03:30.424970
Last Completion:
2023-06-05 23:22:25.089662
Last Success:
2023-06-05 23:22:25.089662

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2023-06-05 23:47:00.234966
Last Completion:
2023-06-06 01:20:31.395778
Last Success:
2023-06-06 01:20:31.395778

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-update
Last Run started at:
2023-06-06 05:30:12.237693
Last Completion:
2023-06-06 05:38:33.808273
Last Success:
2023-06-06 05:38:33.808273

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity