התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-05 01:37:57.349870
Last Completion:
2021-08-05 06:26:26.825508
Last Success:
2021-08-05 06:26:26.825508

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-04 23:00:02.679313
Last Completion:
2021-08-04 23:00:22.541492
Last Success:
2021-08-04 23:00:22.541492

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-04 23:00:22.683094
Last Completion:
2021-08-04 23:20:47.841751
Last Success:
2021-08-04 23:20:47.841751

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-04 23:20:47.954140
Last Completion:
2021-08-05 01:04:11.414841
Last Success:
2021-08-05 01:04:11.414841

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-05 06:26:26.936528
Last Completion:
2021-08-05 06:40:45.852354
Last Success:
2021-08-05 06:40:45.852354

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity

התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-05 01:37:57.349870
Last Completion:
2021-08-05 06:26:26.825508
Last Success:
2021-08-05 06:26:26.825508

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-04 23:00:02.679313
Last Completion:
2021-08-04 23:00:22.541492
Last Success:
2021-08-04 23:00:22.541492

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-04 23:00:22.683094
Last Completion:
2021-08-04 23:20:47.841751
Last Success:
2021-08-04 23:20:47.841751

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-04 23:20:47.954140
Last Completion:
2021-08-05 01:04:11.414841
Last Success:
2021-08-05 01:04:11.414841

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-08-05 06:26:26.936528
Last Completion:
2021-08-05 06:40:45.852354
Last Success:
2021-08-05 06:40:45.852354

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity