התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-21 01:23:39.228098
Last Completion:
2022-01-21 04:57:36.348721
Last Success:
2022-01-21 04:57:36.348721

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-20 23:00:02.321760
Last Completion:
2022-01-20 23:00:25.726146
Last Success:
2022-01-20 23:00:25.726146

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-20 23:00:25.881509
Last Completion:
2022-01-20 23:13:13.452292
Last Success:
2022-01-20 23:13:13.452292

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-20 23:13:13.545225
Last Completion:
2022-01-21 00:08:15.457867
Last Success:
2022-01-21 00:08:15.457867

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-21 05:02:27.848253
Last Completion:
2022-01-21 05:17:26.839732
Last Success:
2022-01-21 05:17:26.839732

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity

התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-21 01:23:39.228098
Last Completion:
2022-01-21 04:57:36.348721
Last Success:
2022-01-21 04:57:36.348721

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-20 23:00:02.321760
Last Completion:
2022-01-20 23:00:25.726146
Last Success:
2022-01-20 23:00:25.726146

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-20 23:00:25.881509
Last Completion:
2022-01-20 23:13:13.452292
Last Success:
2022-01-20 23:13:13.452292

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-20 23:13:13.545225
Last Completion:
2022-01-21 00:08:15.457867
Last Success:
2022-01-21 00:08:15.457867

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2022-01-21 05:02:27.848253
Last Completion:
2022-01-21 05:17:26.839732
Last Success:
2022-01-21 05:17:26.839732

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity