התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-04 05:31:58.652143
Last Completion:
2021-03-04 08:01:13.728426
Last Success:
2021-03-04 08:01:13.728426

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-03 23:00:06.445589
Last Completion:
2021-03-03 23:07:58.118149
Last Success:
2021-03-03 23:07:58.118149

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-03 23:56:50.016080
Last Completion:
2021-03-04 00:05:49.603174
Last Success:
2021-03-04 00:05:49.603174

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-04 02:53:01.436115
Last Completion:
2021-03-04 03:20:41.948576
Last Success:
2021-03-04 03:20:41.948576

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-04 08:38:58.601007
Last Completion:
2021-03-04 08:52:11.624899
Last Success:
2021-03-04 08:52:11.624899

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity

התקשרויות רכש ממשלתיות (latest-contract-spending)
Succeeded

אנו סוכמים מידע מתוך הדוחות הרבעוניים לתוך טבלה המכילה את המידע העדכני ביותר.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-04 05:31:58.652143
Last Completion:
2021-03-04 08:01:13.728426
Last Success:
2021-03-04 08:01:13.728426

Pipeline ID: procurement/spending/latest-contract-spending

procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-03 23:00:06.445589
Last Completion:
2021-03-03 23:07:58.118149
Last Success:
2021-03-03 23:07:58.118149

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-report-uris

דוחות רבעוניים מתוך מרכבה, לפי נוהל היחידה לחופש המידע. (quarterly-contract-spending-reports)
Succeeded

כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך (שמחוברות למערכת מרכבה) צריכים לפרסם אחת לרבעון (תוך 45 יום מסוף הרבעון) דו״ח התקשרויות לפי פורמט מוגדר היטב הממומש כדו״ח מובנה במערכת המרכבה. כל המשרדים מדווחים עצמאית והדו״חות עולים לאתר היחידה לחופש המידע, משם אנו אוספים אותם. התוצר של השרשר הזה הוא פירוט כל הדיווחים של כל המשרדים.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-03 23:56:50.016080
Last Completion:
2021-03-04 00:05:49.603174
Last Success:
2021-03-04 00:05:49.603174

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports

procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-04 02:53:01.436115
Last Completion:
2021-03-04 03:20:41.948576
Last Success:
2021-03-04 03:20:41.948576

Pipeline ID: procurement/spending/quarterly-contract-spending-reports-data

procurement/spending/spending-by-entity
Succeeded

Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-03-04 08:38:58.601007
Last Completion:
2021-03-04 08:52:11.624899
Last Success:
2021-03-04 08:52:11.624899

Pipeline ID: procurement/spending/spending-by-entity