רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-03-15 09:47:15.798809
Last Completion:
2023-03-15 09:48:08.707808
Last Success:
2023-03-15 09:48:08.707808

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships

רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-03-15 09:47:15.798809
Last Completion:
2023-03-15 09:48:08.707808
Last Success:
2023-03-15 09:48:08.707808

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships