רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-07-29 14:57:09.152244
Last Completion:
2021-07-29 14:57:33.724787
Last Success:
2021-07-29 14:57:33.724787

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships

רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-07-29 14:57:09.152244
Last Completion:
2021-07-29 14:57:33.724787
Last Success:
2021-07-29 14:57:33.724787

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships