רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-10-30 12:57:24.491656
Last Completion:
2023-10-30 12:58:22.293466
Last Success:
2023-10-30 12:58:22.293466

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships

רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-10-30 12:57:24.491656
Last Completion:
2023-10-30 12:58:22.293466
Last Success:
2023-10-30 12:58:22.293466

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships