רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-12-21 15:30:02.951638
Last Completion:
2021-12-21 15:30:47.548885
Last Success:
2021-12-21 15:30:47.548885

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships

רשימת שותפויות (partnerships)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-12-21 15:30:02.951638
Last Completion:
2021-12-21 15:30:47.548885
Last Success:
2021-12-21 15:30:47.548885

Pipeline ID: entities/partnerships/partnerships