רשימת אגודות עותומניות (ottoman-association-registry)
Succeeded

רשימת אגודות עותומניות, מתוך תשובה לבקשת חופש מידע


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-05-13 14:38:39.673414
Last Completion:
2021-05-13 14:38:53.363762
Last Success:
2021-05-13 14:38:53.363762

Pipeline ID: entities/ottoman/ottoman-association-registry

רשימת אגודות עותומניות (ottoman-association-registry)
Succeeded

רשימת אגודות עותומניות, מתוך תשובה לבקשת חופש מידע


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-05-13 14:38:39.673414
Last Completion:
2021-05-13 14:38:53.363762
Last Success:
2021-05-13 14:38:53.363762

Pipeline ID: entities/ottoman/ottoman-association-registry