רשימת אגודות עותומניות (ottoman-association-registry)
Succeeded

רשימת אגודות עותומניות, מתוך תשובה לבקשת חופש מידע


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-03-15 09:47:30.802945
Last Completion:
2023-03-15 09:47:46.606334
Last Success:
2023-03-15 09:47:46.606334

Pipeline ID: entities/ottoman/ottoman-association-registry

רשימת אגודות עותומניות (ottoman-association-registry)
Succeeded

רשימת אגודות עותומניות, מתוך תשובה לבקשת חופש מידע


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-03-15 09:47:30.802945
Last Completion:
2023-03-15 09:47:46.606334
Last Success:
2023-03-15 09:47:46.606334

Pipeline ID: entities/ottoman/ottoman-association-registry