רשימת אגודות עותומניות (ottoman-association-registry)
Succeeded

רשימת אגודות עותומניות, מתוך תשובה לבקשת חופש מידע


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-02-01 07:22:14.166182
Last Completion:
2021-02-01 07:23:31.140076
Last Success:
2021-02-01 07:23:31.140076

Pipeline ID: entities/ottoman/ottoman-association-registry

רשימת אגודות עותומניות (ottoman-association-registry)
Succeeded

רשימת אגודות עותומניות, מתוך תשובה לבקשת חופש מידע


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-02-01 07:22:14.166182
Last Completion:
2021-02-01 07:23:31.140076
Last Success:
2021-02-01 07:23:31.140076

Pipeline ID: entities/ottoman/ottoman-association-registry