רשימת הקדשים (endowments)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-03-15 09:54:22.292135
Last Completion:
2023-03-15 09:54:38.509763
Last Success:
2023-03-15 09:54:38.509763

Pipeline ID: entities/endowments/endowments

רשימת הקדשים (endowments)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-03-15 09:54:22.292135
Last Completion:
2023-03-15 09:54:38.509763
Last Success:
2023-03-15 09:54:38.509763

Pipeline ID: entities/endowments/endowments