רשימת הקדשים (endowments)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-12-21 15:36:47.749790
Last Completion:
2021-12-21 15:37:05.235241
Last Success:
2021-12-21 15:37:05.235241

Pipeline ID: entities/endowments/endowments

רשימת הקדשים (endowments)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-12-21 15:36:47.749790
Last Completion:
2021-12-21 15:37:05.235241
Last Success:
2021-12-21 15:37:05.235241

Pipeline ID: entities/endowments/endowments