רשימת הקדשים (endowments)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-07-29 15:38:27.024173
Last Completion:
2021-07-29 15:38:43.656432
Last Success:
2021-07-29 15:38:43.656432

Pipeline ID: entities/endowments/endowments

רשימת הקדשים (endowments)
Succeeded

Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-07-29 15:38:27.024173
Last Completion:
2021-07-29 15:38:43.656432
Last Success:
2021-07-29 15:38:43.656432

Pipeline ID: entities/endowments/endowments