רשימת אגודות שיתופיות (cooperatives)
Failed

רשימת אגודות שיתופיות, מתוך ממשק נתונים של מאגר של משרד הכלכלה / האגף לאיגוד שיתופי, מתעדכן שבועית


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-05-27 00:28:40.414088
Last Completion:
2023-05-27 00:29:34.828143
Last Success:
None

dump.to_sql
ERROR  :Traceback (most recent call last):
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1880, in _execute_context
ERROR  :self.dialect.do_executemany(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/dialects/postgresql/psycopg2.py", line 982, in do_executemany
ERROR  :context._psycopg2_fetched_rows = xtras.execute_values(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/psycopg2/extras.py", line 1299, in execute_values
ERROR  :cur.execute(b''.join(parts))
ERROR  :psycopg2.errors
ERROR  :.
ERROR  :UniqueViolation
ERROR  ::
ERROR  :duplicate key value violates unique constraint "cooperatives_pkey"
DETAIL: Key (id)=(0) already exists.
ERROR  :The above exception was the direct cause of the following exception:
ERROR  :Traceback (most recent call last):
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/datapackage_pipelines/specs/../lib/dump/to_sql.py", line 15, in <module>
ERROR  :spew_flow(flow(ctx.parameters), ctx)
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/datapackage_pipelines/wrapper/wrapper.py", line 181, in __exit__
ERROR  :spew(self.datapackage, self.resource_iterator, stats=self.stats)
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/datapackage_pipelines/wrapper/wrapper.py", line 75, in spew
ERROR  :for rec in res:
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/dataflows/processors/dumpers/dumper_base.py", line 69, in row_counter
ERROR  :for row in iterator:
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tableschema_sql/writer.py", line 52, in write
ERROR  :for wr in self.__insert():
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tableschema_sql/writer.py", line 83, in __insert
ERROR  :statement.execute(self.__buffer)
ERROR  :File "<string>", line 2, in execute
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/util/deprecations.py", line 402, in warned
ERROR  :return fn(*args, **kwargs)
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/sql/base.py", line 965, in execute
ERROR  :return e._execute_clauseelement(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1572, in _execute_clauseelement
ERROR  :ret = self._execute_context(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1943, in _execute_context
ERROR  :self._handle_dbapi_exception(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2124, in _handle_dbapi_exception
ERROR  :util.raise_(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/util/compat.py", line 208, in raise_
ERROR  :raise exception
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1880, in _execute_context
ERROR  :self.dialect.do_executemany(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/dialects/postgresql/psycopg2.py", line 982, in do_executemany
ERROR  :context._psycopg2_fetched_rows = xtras.execute_values(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/psycopg2/extras.py", line 1299, in execute_values
ERROR  :cur.execute(b''.join(parts))
ERROR  :sqlalchemy.exc
ERROR  :.
ERROR  :IntegrityError
ERROR  ::
ERROR  :(psycopg2.errors.UniqueViolation) duplicate key value violates unique constraint "cooperatives_pkey"
DETAIL: Key (id)=(0) already exists.
[SQL: INSERT INTO cooperatives (id, name, cooperative_registration_date, phone, primary_type_id, primary_type, legal_status, municipality_id, inspector, address) VALUES (%(id)s, %(name)s, %(cooperative_registration_date)s, %(phone)s, %(primary_type_id)s, %(primary_type)s, %(legal_status)s, %(municipality_id)s, %(inspector)s, %(address)s)]
[parameters: ({'id': '570014712', 'name': 'אלסביל - אגודה שיתופית לאספקת מים בריחניה בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1958, 2, 26, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 540, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'ריחאנייה 13818'}, {'id': '570025502', 'name': 'אלסד - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בגוש חלב בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1978, 10, 1, 0, 0), 'phone': '04-6989217', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 487, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': "ג'ש (גוש חלב) 13872 ת.ד: 5"}, {'id': '570019901', 'name': 'אלסהלה - אגודה שיתופית למי שתיה בעין-אלסהלה בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1968, 6, 9, 0, 0), 'phone': '050-6240762', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 657, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'עין א-סהלה 30026'}, {'id': '570034785', 'name': 'אלסואנה - אגודה שיתופית להשקיה חקלאית בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1998, 5, 4, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 487, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': "ג'ש (גוש חלב) 13872 ת.ד: 232"}, {'id': '570027508', 'name': 'אלסוסן - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה באבו סנאן בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1981, 10, 6, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 473, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'אבו סנאן 24905'}, {'id': '570018911', 'name': 'אלסוקנה - אגודה שיתופית לשכון בנצרת בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1967, 3, 10, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 12, 'primary_type': 'שיכון', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 7300, 'inspector': None, 'address': '33 נצרת'}, {'id': '570035147', 'name': 'אלסחאב - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1998, 12, 13, 0, 0), 'phone': '04-9944259', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 8900, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'טמרה טמרה 3081100 ת.ד: 4082 מיקוד ת.ד: 3081100'}, {'id': '570017004', 'name': 'אלסלאם - אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מים בג\'ת בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1962, 4, 10, 0, 0), 'phone': '04-8578432', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 628, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': "ג'ת 3009100 ת.ד: 621 מיקוד ת.ד: 3009100"} ... displaying 10 of 1001 total bound parameter sets ... {'id': '570052746', 'name': 'דגן גלבוע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(2009, 11, 23, 0, 0), 'phone': '04-6798851', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - שינוי שם אגודה', 'municipality_id': 262, 'inspector': 'מזל שרעבי', 'address': 'גינוסר 1498000'}, {'id': '570052381', 'name': 'דגן גנוסר - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(2009, 7, 22, 0, 0), 'phone': '04-6798860', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 262, 'inspector': 'מזל שרעבי', 'address': 'גינוסר 1498000'})]
(Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/gkpj)

Pipeline ID: entities/cooperatives/cooperatives

רשימת אגודות שיתופיות (cooperatives)
Failed

רשימת אגודות שיתופיות, מתוך ממשק נתונים של מאגר של משרד הכלכלה / האגף לאיגוד שיתופי, מתעדכן שבועית


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2023-05-27 00:28:40.414088
Last Completion:
2023-05-27 00:29:34.828143
Last Success:
None

dump.to_sql
ERROR  :Traceback (most recent call last):
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1880, in _execute_context
ERROR  :self.dialect.do_executemany(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/dialects/postgresql/psycopg2.py", line 982, in do_executemany
ERROR  :context._psycopg2_fetched_rows = xtras.execute_values(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/psycopg2/extras.py", line 1299, in execute_values
ERROR  :cur.execute(b''.join(parts))
ERROR  :psycopg2.errors
ERROR  :.
ERROR  :UniqueViolation
ERROR  ::
ERROR  :duplicate key value violates unique constraint "cooperatives_pkey"
DETAIL: Key (id)=(0) already exists.
ERROR  :The above exception was the direct cause of the following exception:
ERROR  :Traceback (most recent call last):
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/datapackage_pipelines/specs/../lib/dump/to_sql.py", line 15, in <module>
ERROR  :spew_flow(flow(ctx.parameters), ctx)
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/datapackage_pipelines/wrapper/wrapper.py", line 181, in __exit__
ERROR  :spew(self.datapackage, self.resource_iterator, stats=self.stats)
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/datapackage_pipelines/wrapper/wrapper.py", line 75, in spew
ERROR  :for rec in res:
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/dataflows/processors/dumpers/dumper_base.py", line 69, in row_counter
ERROR  :for row in iterator:
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tableschema_sql/writer.py", line 52, in write
ERROR  :for wr in self.__insert():
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/tableschema_sql/writer.py", line 83, in __insert
ERROR  :statement.execute(self.__buffer)
ERROR  :File "<string>", line 2, in execute
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/util/deprecations.py", line 402, in warned
ERROR  :return fn(*args, **kwargs)
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/sql/base.py", line 965, in execute
ERROR  :return e._execute_clauseelement(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1572, in _execute_clauseelement
ERROR  :ret = self._execute_context(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1943, in _execute_context
ERROR  :self._handle_dbapi_exception(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2124, in _handle_dbapi_exception
ERROR  :util.raise_(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/util/compat.py", line 208, in raise_
ERROR  :raise exception
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1880, in _execute_context
ERROR  :self.dialect.do_executemany(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/dialects/postgresql/psycopg2.py", line 982, in do_executemany
ERROR  :context._psycopg2_fetched_rows = xtras.execute_values(
ERROR  :File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/psycopg2/extras.py", line 1299, in execute_values
ERROR  :cur.execute(b''.join(parts))
ERROR  :sqlalchemy.exc
ERROR  :.
ERROR  :IntegrityError
ERROR  ::
ERROR  :(psycopg2.errors.UniqueViolation) duplicate key value violates unique constraint "cooperatives_pkey"
DETAIL: Key (id)=(0) already exists.
[SQL: INSERT INTO cooperatives (id, name, cooperative_registration_date, phone, primary_type_id, primary_type, legal_status, municipality_id, inspector, address) VALUES (%(id)s, %(name)s, %(cooperative_registration_date)s, %(phone)s, %(primary_type_id)s, %(primary_type)s, %(legal_status)s, %(municipality_id)s, %(inspector)s, %(address)s)]
[parameters: ({'id': '570014712', 'name': 'אלסביל - אגודה שיתופית לאספקת מים בריחניה בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1958, 2, 26, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 540, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'ריחאנייה 13818'}, {'id': '570025502', 'name': 'אלסד - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בגוש חלב בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1978, 10, 1, 0, 0), 'phone': '04-6989217', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 487, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': "ג'ש (גוש חלב) 13872 ת.ד: 5"}, {'id': '570019901', 'name': 'אלסהלה - אגודה שיתופית למי שתיה בעין-אלסהלה בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1968, 6, 9, 0, 0), 'phone': '050-6240762', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 657, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'עין א-סהלה 30026'}, {'id': '570034785', 'name': 'אלסואנה - אגודה שיתופית להשקיה חקלאית בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1998, 5, 4, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 487, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': "ג'ש (גוש חלב) 13872 ת.ד: 232"}, {'id': '570027508', 'name': 'אלסוסן - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה באבו סנאן בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1981, 10, 6, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 473, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'אבו סנאן 24905'}, {'id': '570018911', 'name': 'אלסוקנה - אגודה שיתופית לשכון בנצרת בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1967, 3, 10, 0, 0), 'phone': None, 'primary_type_id': 12, 'primary_type': 'שיכון', 'legal_status': 'סגורה - בוטלה לאחר פירוק', 'municipality_id': 7300, 'inspector': None, 'address': '33 נצרת'}, {'id': '570035147', 'name': 'אלסחאב - אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1998, 12, 13, 0, 0), 'phone': '04-9944259', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 8900, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': 'טמרה טמרה 3081100 ת.ד: 4082 מיקוד ת.ד: 3081100'}, {'id': '570017004', 'name': 'אלסלאם - אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מים בג\'ת בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(1962, 4, 10, 0, 0), 'phone': '04-8578432', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 628, 'inspector': 'יעקב חליל', 'address': "ג'ת 3009100 ת.ד: 621 מיקוד ת.ד: 3009100"} ... displaying 10 of 1001 total bound parameter sets ... {'id': '570052746', 'name': 'דגן גלבוע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(2009, 11, 23, 0, 0), 'phone': '04-6798851', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - שינוי שם אגודה', 'municipality_id': 262, 'inspector': 'מזל שרעבי', 'address': 'גינוסר 1498000'}, {'id': '570052381', 'name': 'דגן גנוסר - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ', 'cooperative_registration_date': datetime.datetime(2009, 7, 22, 0, 0), 'phone': '04-6798860', 'primary_type_id': 5, 'primary_type': 'חקלאית', 'legal_status': 'פעילה - מאושרת', 'municipality_id': 262, 'inspector': 'מזל שרעבי', 'address': 'גינוסר 1498000'})]
(Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/gkpj)

Pipeline ID: entities/cooperatives/cooperatives