רשימת אגודות שיתופיות (cooperatives)
Succeeded

רשימת אגודות שיתופיות, מתוך ממשק נתונים של מאגר של משרד הכלכלה / האגף לאיגוד שיתופי, מתעדכן שבועית


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-01-31 00:21:34.196879
Last Completion:
2021-01-31 01:20:27.934359
Last Success:
2021-01-31 01:20:27.934359

Pipeline ID: entities/cooperatives/cooperatives

רשימת אגודות שיתופיות (cooperatives)
Succeeded

רשימת אגודות שיתופיות, מתוך ממשק נתונים של מאגר של משרד הכלכלה / האגף לאיגוד שיתופי, מתעדכן שבועית


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2021-01-31 00:21:34.196879
Last Completion:
2021-01-31 01:20:27.934359
Last Success:
2021-01-31 01:20:27.934359

Pipeline ID: entities/cooperatives/cooperatives