רשימת אגודות שיתופיות (cooperatives)
Succeeded

רשימת אגודות שיתופיות, מתוך ממשק נתונים של מאגר של משרד הכלכלה / האגף לאיגוד שיתופי, מתעדכן שבועית


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-05-13 10:37:28.458283
Last Completion:
2021-05-13 11:22:03.555060
Last Success:
2021-05-13 11:22:03.555060

Pipeline ID: entities/cooperatives/cooperatives

רשימת אגודות שיתופיות (cooperatives)
Succeeded

רשימת אגודות שיתופיות, מתוך ממשק נתונים של מאגר של משרד הכלכלה / האגף לאיגוד שיתופי, מתעדכן שבועית


Last Run triggered by:
dirty-task-init
Last Run started at:
2021-05-13 10:37:28.458283
Last Completion:
2021-05-13 11:22:03.555060
Last Success:
2021-05-13 11:22:03.555060

Pipeline ID: entities/cooperatives/cooperatives