עמותות פעילות מרשם העמותות (registry)
Succeeded

רשימת כלל העמותות הפעילות, מתעדכן שבועית.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2024-01-31 15:15:01.594645
Last Completion:
2024-01-31 15:15:17.127177
Last Success:
2024-01-31 15:15:17.127177

Pipeline ID: entities/associations/registrar/registry

עמותות פעילות מרשם העמותות (registry)
Succeeded

רשימת כלל העמותות הפעילות, מתעדכן שבועית.


Last Run triggered by:
scheduled
Last Run started at:
2024-01-31 15:15:01.594645
Last Completion:
2024-01-31 15:15:17.127177
Last Success:
2024-01-31 15:15:17.127177

Pipeline ID: entities/associations/registrar/registry